uedw8赫塔菲积极探索新型轨道交通、建筑工业化、新材料、新能源、水资源水生态水环境治理、垃圾处理等新业务领域,为uedw8赫塔菲的长期uedw8赫塔菲奠定基础。